Make your own free website on Tripod.com

LAMAN WEB
TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENDIDIKAN

NAMA

 AZHAR BIN ABDUL RAHIM

ALAMAT 29 KAMPUNG DUSUN TAMPIN NS
NO. PENDAFTARAN P 27482
E-MAIL azh482@yahoo.com
PROGRAM SARJANA PENDIDIKAN
KURSUS PENDIDIKAN KOMPUTER
PEKERJAAN PPPS DG 41
ALAMAT SEKOLAH SMK DATUK UNDANG ABDUL MANAP JOHOL
PENGALAMAN 15 TAHUN
IJAZAH PERTAMA BACELOR PENDIDIKAN (SAINS PERTANIAN ) UPM