Make your own free website on Tripod.com

LAMAN WEB
TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENDIDIKAN

Tujuan Laman Web Dibina

  Laman web dibina sebagai memenuhi syarat kursus GE 6543. Selain

  itu, laman web ini juga memuatkan informasi yang berguna berkaitan  

  perkembangan Teknologi Maklumat khususnya dalam bidang 

  pendidikan.

 

 Kumpulan Sasaran

         Pelajar-pelajar yang mengambil mata pelajaran GE 6543

         Individu-individu yang berminat untuk mengetahui perkembangan    Teknologi Maklumat dalam bidang pendidikan